1. 5. 2017
Afterparty proběhne ve čtvrtek 4. 5. od 18:30 ve Slovácké vinárně na Žižkově. Všichni jste zváni.
1. 5. 2017
Přidali jsme na web výsledky, fotky, reportáže, šifry i bonusy.

Pravidla platí vždy, pokud organizátoři nestanoví jinak (viditelně, bez šifrování). V pravidlech nehledejte šifry.

Organizace hry

 • Týmy se účastní na vlastní nebezpečí a organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za přestupky proti zákonům a vyhláškám městských částí, pokuty a jiné problémy. Členové mladší 18 let musejí být doprovázeni doprovodem (starším 18 let), který za ně přebírá plnou zodpovědnost.

Registrace

 • Registrace probíhá do půlnoci pondělí 24. dubna 2017. K tomuto datu je nutno vyplnit členy a zaplatit startovné. Týmy, které k tomuto datu nezaplatí startovné, budou nahrazeny náhradníky dle času registrace.
 • Platný je tým o 2 – 5 členech s vyplněným telefonním číslem a emailovou adresou alespoň u 2 z nich. Tyto údaje slouží jen pro účely hry.

Průběh hry

 • Informace o startu budou k dispozici v sekci Civilizace 4.
 • Fotografie, které pořídíme během hry, dáme k dispozici zde na webu. Budeme rádi, když se s námi podělíte i o své fotografie ze hry.
 • Během hry budete mít přístup do online systému, kde budete mít možnost zadávat průchody, sledovat pořadí a zobrazit čerpané nápovědy/řešení.

Nepovolené postupy ve hře

 • Není dovoleno porušovat jakékoli zákony ČR nebo nařízení městských částí Prahy.
 • Není dovoleno dělat nepořádek a hluk (hlavně v nočních hodinách), nebo jinak omezovat obyvatele okolních domů. Stejně tak není dovoleno vstupovat na soukromé pozemky, přelézat ploty a jiné, žádná z šifer nebude na takovém místě umístěna.
 • Není dovoleno používat k přesunům jiné dopravní prostředky než HMD.
 • Není dovoleno jít v závěsu za jinými týmy, vyměňovat s týmy informace, vytvářet nové týmy v průběhu apod.
 • Není dovoleno získávat informace o postupu jiných týmů od kolemjdoucích.
 • Internet a GPS navigaci je povoleno používat.
 • Je předpokládána hra Fair play, buďte proto k ostatním ohleduplní a dodržujte pravidla.
Děkujeme partnerům a sponzorům šifrovací hry Civilizace:
Asociace studentů ČZU, organizační partner akce        Slovácká vinárna, organizační partner akce        Compelson, partner akce