1. 5. 2017
Afterparty proběhne ve čtvrtek 4. 5. od 18:30 ve Slovácké vinárně na Žižkově. Všichni jste zváni.
1. 5. 2017
Přidali jsme na web výsledky, fotky, reportáže, šifry i bonusy.

O hře

Seznam registrovaných týmů
Pořadí týmů
Šifry – autorská řešení
Šifry – statistiky

Diskuze
Fotogalerie
Příběhy týmů (bonus 3)

Startovní aktivita    1      2      3      B1      4      5    B2      6      7      8      9   

Startovní aktivita probíhala v parku mezi ulicemi Solidarity a V Olšinách, po parku byly rozmístěny 4 surovinové stanoviště (v rozích) a uprostřed byl obchod s burzou, kde se také zdržoval Cestovatel, více viz startovní pravidla.

Týmy do startovní obálky dostaly Licenci obchodníka a náhodně buď 1 kamení, 2 peníze nebo koně na 3 použití.

Během hry bylo možno na burze libovolně měnit peníze, dřevo, vodu, jídlo a kamení dle aktuálního kurzu, v obchodě týmy mohly kupovat lano, kuši, bibli, pochoděň nebo rum. Za lano u cestovatele získaly Černého petra, za bibli 30 bonusových minut. Zbylé 3 věci bylo možno vyměnit za kartičky s lokací 1. stanoviště.

Kartičky nebylo nutné nasbírat všechny, výsledkem byla ulice Pražská, pěší most přes železniční trať.

Diskuze k šifře
Děkujeme partnerům a sponzorům šifrovací hry Civilizace:
Asociace studentů ČZU, organizační partner akce        Slovácká vinárna, organizační partner akce        Compelson, partner akce